Senast publicerat 05-03-2021 13:29
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 14/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens nya strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum19.02.2021FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument