Senast publicerat 07-12-2022 13:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 145/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi från unionens sida för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum17.11.2022Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1357/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende