Senast publicerat 09-12-2022 15:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 148/2022 rd

Statsrådets utredning: Finlands utträde ur Europeiska infrastrukturen för avancerad överbryggande forskning inom medicin i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eatris-Eric)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum22.11.2022FöredragandeUndervisnings- och kulturministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/563/2022

Relaterat ärende