Senast publicerat 01-12-2022 13:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 149/2022 rd

Statsrådets utredning: Förhandspåverkan: Resor – bättre skydd av passagerare och deras rättigheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum22.11.2022FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1224/2022

Relaterat ärende