Senast publicerat 06-05-2021 15:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 15/2021 rd

Statsrådets utredning: En agenda för terrorismbekämpning för EU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum19.02.2021FöredragandeInrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1757
Hänvisning till EU-dokument