Senast publicerat 25-01-2023 15:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 151/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om översynen av Barcelonamålen för förskoleverksamhet och barnomsorg

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum25.11.2022FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1173/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende