Senast publicerat 01-12-2022 12:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 152/2022 rd

Statsrådets utredning: En europeisk strategi för vård och omsorg

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum25.11.2022FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/1189/2022
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende