Senast publicerat 24-08-2021 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 166/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Portugals EU-ordförandeskap i social- och hälsovårdssektor 1.1–30.6.2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum27.01.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Sökord

EU-politikcoronavirussmittsamma sjukdomarläkemedelsysselsättningspolitiksocialpolitikEuropeiska unionenEU-ordförandeskapPortugal