Senast publicerat 24-08-2021 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 167/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698, (COM (2021) 25 final)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum28.01.2021FöredragandeKommunikationsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0051
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

intygtillstånd (lov)befogenhetervägtrafiksjöfartjärnvägstrafikinsjöfartkörkortcoronavirussmittsamma sjukdomarEuropeiska unionen