Senast publicerat 23-04-2021 16:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 18/2021 rd

Statsrådets utredning: En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025, meddelande från kommissionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum04.03.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

25.03.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1637
Hänvisning till EU-dokument