Senast publicerat 24-03-2021 14:29
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 19/2021 rd

Statsrådets utredning: Digitalisering av rättskipningen i Europeiska unionen – En verktygslåda med möjligheter, meddelande från kommissionen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum05.03.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1726
Hänvisning till EU-dokument