Senast publicerat 23-04-2021 16:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 23/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum12.03.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0250
Hänvisning till EU-dokument