Senast publicerat 08-04-2021 11:23
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 25/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Hälsa; Meddelande från kommissionen om Europas plan mot cancer

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum12.03.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0124
Hänvisning till EU-dokument