Senast publicerat 19-11-2018 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 26/2018 rd

Statsrådets utredning: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, meddelande

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum23.04.2018FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

hållbar utvecklingfinansmarknadenplaceringstjänstervärdepapperekonomisk tillväxtEuropeiska unionen