Senast publicerat 21-04-2021 14:17
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 26/2021 rd

Statsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum12.03.2021FöredragandeUtrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0174