E 29/2019 rd

Statsrådets utredning: Statsrådets skrivelse till riksdagen om meddelandet Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna – att lägga grunden för en framgångsrik övergång till ren energi

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum09.09.2019
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0913
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 04-10-2019 16:26