Senast publicerat 23-04-2021 16:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 3/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från den höga representanten och kommissionen: EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum02.02.2021FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/1790