E 33/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.04.2020
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 08-05-2020 16:49