E 35/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om insatser mot coronaviruset: Utnyttja varje tillgänglig euro på alla sätt som går för att skydda liv och försörjning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum09.04.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0794
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 28-04-2020 16:07