E 36/2020 rd

Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum16.04.2020
FöredragandeMiljöministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0746
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 24-06-2020 12:40