Senast publicerat 21-04-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 36/2021 rd

Statsrådets utredning: Utkast till 2021-års meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd i nationella domstolar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum31.03.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden