E 38/2020 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2019

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum22.04.2020
FöredragandeUtrikesministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 07-05-2020 17:22