E 40/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelanden från kommissionen om en långsiktig handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna och om hinder på den inre marknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.04.2020
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0752
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0756
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 06-05-2020 14:10