Senast publicerat 01-09-2021 12:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 40/2021 rd

Statsrådets utredning: Reformen av direktivet om slutlig avveckling och direktivet om marknader för finansiella instrument

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum08.04.2021FöredragandeJustitieministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden