E 41/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse; En gemensam europeisk färdplan för avskaffande av begränsningsåtgärder med anledning av covid-19

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.04.2020
FöredragandeStatsrådets kansli
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 12-05-2020 15:01