Senast publicerat 07-05-2021 09:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 41/2021 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av den europeiska utvecklingsfinansieringens struktur (EFAD)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum09.04.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0229