E 42/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.04.2020
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum24.04.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0751
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 06-05-2020 13:25