Senast publicerat 20-05-2021 11:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 45/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till ändringsbudget nr 3 till 2020 års budget

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remittering till fackutskott

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum24.04.2020FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2019/0277
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

budgeterEuropeiska unionen