E 45/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till ändringsbudget nr 3 till 2020 års budget

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum24.04.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0277
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 05-05-2020 15:22