E 47/2020 rd

Statsrådets utredning: Covid-19: anvisningar för genomförande av relevanta EU-författningar om asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum28.04.2020
FöredragandeInrikesministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 13-05-2020 15:22