E 49/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 4 till EU:s allmänna budget 2020; kommissionens förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att hjälpa Portugal, Spanien, Italien och Österrike

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott StoU eller UtU
Meddelande om ärende StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum06.05.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2019/0277
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0880
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 04-08-2020 12:46