E 50/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till undantagsbestämmelser om trafik med anledning av covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott StoU eller UtU
Meddelande om ärende StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum07.05.2020
FöredragandeKommunikationsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0868
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0871
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0872
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0873
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 04-06-2020 14:22