Senast publicerat 29-04-2021 15:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 50/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändringsbudget nr 3 till EU:s allmänna budget för år 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum26.04.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0606
Hänvisning till EU-dokument