E 51/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen och förslag till ändring av kapitalkravsförordningen för att svara på konsekvenserna av covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Remittering till fackutskott
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum08.05.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum27.05.2020
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0864
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0878
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 26-06-2020 12:13