Senast publicerat 26-05-2021 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 51/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande förslag om att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter till sjöfartssektorn

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Utskottsdokument
Utskottsdokument
Tidigare behandling
Tidigare behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum03.05.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0412