E 52/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring av kommissionens genomförandeförordning om verifikation av utsläppshandel som utfärdats med stöd av EU:s utsläppshandelsdirektiv

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.05.2020
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Miljöutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0412
Sökord 
Senast publicerat 27-05-2020 14:07