Senast publicerat 26-05-2021 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 54/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; Statsrådets utredning om kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum10.05.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0395
Hänvisning till EU-dokument