E 57/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 och (EU) 2019/1583 vad gäller omdesignering av lufttrafikföretag, verksamhetsutövare och enheter som utför säkerhetsåtgärder avseende frakt och post från tredjeländer och om uppskov med tillämpningen av vissa tillsynskrav avseende cybersäkerhet, bakgrundskontroll, standarder för sprängämnesindikatorer och detektorer för sprängämnesrester på grund av covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum20.05.2020
FöredragandeKommunikationsministeriet
FöredragandeJustitieministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 04-06-2020 14:25