Senast publicerat 24-05-2021 16:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 57/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Hälsa; Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Världshälsoförsamlingens sjuttiofjärde möte om inledande av förhandlingsprocessen om en konventionen om beredskap för och insatser vid pandemier och om säkerställande av EU:s rätt att delta i förhandlingarna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum12.05.2021FöredragandeSocial- och hälsovårdsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument