Senast publicerat 02-06-2021 14:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 59/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om genomförandebestämmelser om dataskyddsombudet, tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1725, begränsning av den registrerades rättigheter i samband med utförandet av dataskyddsombudets uppgifter och upphävande av beslut 2004/644/EC

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum19.05.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden