E 60/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder avseende tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökningar av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet på grund av covid-19-utbrottet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott StoU eller UtU
Meddelande om ärende StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum26.05.2020
FöredragandeJustitieministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0934
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 17-07-2020 13:10