E 61/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum28.05.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0893
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 26-06-2020 12:37