E 62/2020 rd

Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2021

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum02.06.2020
FöredragandeJord- och skogsbruksministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 05-06-2020 18:07