Senast publicerat 20-09-2021 09:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 62/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum25.05.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

15.09.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

04.06.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

07.09.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0428
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument