Senast publicerat 29-06-2021 09:02
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 63/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; Statsrådets utredning om ett meddelande från kommissionen om EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum26.05.2021FöredragandeInrikesministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0403
Hänvisning till EU-dokument