E 64/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum04.06.2020
FöredragandeStatsrådets kansli
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Kulturutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0986
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0993
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0962
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0971
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0974
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 24-07-2020 13:07