Senast publicerat 01-09-2021 12:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 64/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/Bättre lagstiftning i EU – bättre EU-lagstiftning som svarar mot framtida behov genom samarbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum26.05.2021FöredragandeStatsrådets kansliMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0457
Hänvisning till EU-dokument