Senast publicerat 01-09-2021 12:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 65/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ram för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum27.05.2021FöredragandeArbets- och näringsministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden