E 66/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 5 till EU:s allmänna budget 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.06.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0990
Sökord 
Senast publicerat 17-06-2020 14:28