Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

E 66/2020 rd

Senast publicerat 23-09-2020 15:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 66/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 5 till EU:s allmänna budget 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum11.06.2020FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0990