Senast publicerat 20-09-2021 11:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 66/2021 rd

Statsrådets utredning: En ny finansieringsstrategi för att finansiera NextGenerationEU

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum28.05.2021FöredragandeFinansministerietMinisteriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2021/0394
Hänvisning till EU-dokument