E 67/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en övergripande EU-politik för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.06.2020
FöredragandeFinansministeriet
Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2020/0069
Sökord 
Senast publicerat 16-07-2020 16:34